นางสาวสุนทรา เคนบุปผา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
083-0382014

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 79%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบอน : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๔ (ผ่านทางธนาคาร)

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๔ (ผ่านทางธนาคาร) ๑) ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี ๒) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มชำระตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.๖) สามารถนำแบบฟอร์ดการชำระเงินผ่านธนาคาร ไปชำระภาษีได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารจะออกหลักฐานการรับชำระภาษีให้ และทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบอน จำนำส่งใบเสร็จรับเงินให้ภายหลัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบอน โทร.๐๔๕-๒๕๒๗๑๘ โทร.๐๙๓๓๘๔๘๕๑๘

[ 22-04-2564 ] Hits:24

*** กิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนตำบลบอนวัยใส สู้ภัยโควิด (COVID-19) ***

วันที่ 5 เมษายน 2564 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนตำบลบอนวัยใส สู้ภัยโควิด (COVID-19) ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบอน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน ในการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอน มาทำการสอนทำเจลล้างมือให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีนางสาวสุนทรา เคนบุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้เป็นประธานในการเปิดพิธีจัดโครงการในครั้งนี้

[ 21-04-2564 ] Hits:26

*** จดหมายข่าว กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 9 เสริมสร้างความสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลบอน 2564 ***

วันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบอนได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ สร้างความสามัคคีในองค์กร ในทุกๆ วันพุธ โดยพุธนี้ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอน นำโดยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณทัศนียา สิริ มาเป็นผู้นำออกกำลังกาย

[ 20-04-2564 ] Hits:29

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ