แผ่นพับข่าวประชาสัมพันธ์ **ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง **

     องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ แผ่นพับข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

https://www.bon.go.th/info-center/brochures-and-journal/item/410-new-frab-2018

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ