*** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เรื่อง กำหนดประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ***

องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้ประกาศกำหนดประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2565 จึงประชาสัมพันธ์โดยให้ทราบโดยทั่วกัน

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ