*** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เรื่อง รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบอน ประจำปีพ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ***

 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี *** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เรื่อง รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบอน ประจำปีพ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ***

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ