*** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2563 ***

 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี *** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2563 ***

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ