Hot News :

*** ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบอน ***

องค์การบริการส่วนตำบลบอน ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบอน โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม พ.ศ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามประกาศ แนบท้ายนี้

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ