Hot News :

*** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 ***

องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ขอประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 เอกสารประกาศ ตามไฟล์แนบท้ายนี้

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ