**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

     องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มา เพื่อทราบโดยทั่วกัน

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ