Hot News :

*** แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 ***

องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 จึงประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ทราบโดยทั่วกัน

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ