ประกาศนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 -2563

     องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 -2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ