**รายงานสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯประจำปี 2563**

    รายงานสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ สมาชิกสภา อบต., พนักงานส่วนตำบล ,พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน , กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ