Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ความรัก และความสามัคคีในหน่วยงาน (อยู่ภายใต้มาตรการควบคุม COVID-19)
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2565 โดยมีท่านรุ่งโรจน์ กาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลฯ และคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอนเป็นวิทยากรโครงการฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 25 คน
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอสำโรง พร้อมด้วย สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอสำโรงนายรุ่งโรจน์ กาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน/นางสาวสุนทรา เคนบุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบอน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอน และ อสม. ลงพื้นที่ประชาคมในการดำเนินการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลบอน
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่ตำบลบอน สักการะศาลปู่แดง และพระสีโห สังข์ทอง ณ วัดบ้านบอน พร้อมเยี่ยมชมการทอผ้าเอกลักษณ์ขึ้นชื่อ ของตำบลบอน ผ้าลายส้มโฮง และผ้ากาบบัว โดยมี นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอสำโรง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการตำบลบอน ร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติิหน้าที่ของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบอน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจให้กับคณะกรรมการ(กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย นางสาวสุนทรา เคนบุปผา ปลัดองค์การบริหารสวนตำบลพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมสืบสานประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวข้าวตามวิถีชาวนาอีสาน ที่นับวันจะห่างหายไปใม่กลับคืนมาแล้ว และยังแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี การสร้างความสัมพันธ์ และความอบอุ่นระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลบอน
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางสาวสุนทรา เคนบุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบอน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัว ตามมาตราการโควิด - 19 ในเขตพื้นที่ ม.3 ตำบลบอน
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนทรา เคนบุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอสำโรง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดยนางสาวสุนทรา เคนบุปผาพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกับผู้นำชุมชน และอสม. ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว 14 วัน ตามมาตราการป้องกันโรคโควิด - 19 ในเขตพื้นที่ตำบลบอน
องค์การบริหารส่วนตำบลบอน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน และอสม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ผู้กักตัว 14 วัน ตามมาตราการป้องกันโรคโควิด - 19 ในเขตพื้นที่ตำบลบอน หมู่ที่1-5
องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย ท่านปลัดสุนทรา เคนบุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน ร่วมกับผู้นำชุมชน ท่านกำนันอรุณ กาทอง และรพสต.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ผู้กักตัว 14 วัน ตามมาตราการป้องกันโรคโควิด - 19 ในเขตพื้นที่ตำบลบอน หมู่ที่ 4
วันที่ 29 กันยายน 2565ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เชิญคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบอน ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบอน
เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ