ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญถวายวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

     องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย จ.ส.อ.วรพงศ์  มุกดาหาร ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.บอน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลบอน ได้แสดงประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2562

     เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และชมรมผู้สูงอายุตำบลบอน ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานของคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลบอน ประจำปี 2562

     เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และผู้สูงอายุตำบลบอน ร่วมจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 หลักสูตร "การทำหมอนรองคอจากผ้าขาวม้าฝ้ายทอมือ" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลบอนขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนร่วมชม/เชียร์ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลบอน ประจำปี พ.ศ. 2563 (บอนเกมส์ครั้งที่ 6) ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบอน

     พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือน มกราคม 2563 ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ วัดบ้านค้อบอน ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอสำโรง เป็นประธานในพิธีฯ

     ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2561

     องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย จ.ส.อ.วรพงศ์  มุกดาหาร ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.บอน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลบอน ได้แสดงประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองการบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพี่น้องประชาชนชาวตำบลบอน ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตาม โครงการวันผู้สูงอายุ “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องการบริหารส่วนตำบลบอน ร่วมกับอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดกิจกรรมฝึกอบรมการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัยตาม โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ลานกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 5-13 มี.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ร่วมกันออกพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านและให้บริการประชาชน ตาม โครงการ อบต.บอน บริการประชาชนด้วยใจ “เชื่อมสายใยกับชุมชนเชิงบูรณาการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 24-25 ก.พ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบอน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 “บอนเกมส์ ครั้งที่ 4” ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ