ข่าวกิจกรรม

วันพุธ 20 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย นายรัชพงศ์ ปาณะพันธพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้นำทีมข้าราชการและพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพข้าราชการและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบอน
วันที่ 18 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย นางสุนทรา เคนบุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน ร่วมกับข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2564
วันที่ 13 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย นางสุนทรา เคนบุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองโควิต19 ในเขตพื้นที่ตำบลบอน
องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2563

     กิจกรรมลงแขก เกี่ยวข้าวสร้างความสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ปี2563

     องค์การบริหารส่วนตำบลบอน จัดโครงการ อบต.บอน บริการประชาชนด้วยใจ เชื่อมสายใยกับชุมชนเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อบริการประชาชนเชิงรุก ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2563

     จัดกิจกรรมวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ เป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน 50 ราย

     เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญถวายวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

     องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย จ.ส.อ.วรพงศ์  มุกดาหาร ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.บอน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลบอน ได้แสดงประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2562

     เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และชมรมผู้สูงอายุตำบลบอน ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานของคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลบอน ประจำปี 2562

     เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดย จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และผู้สูงอายุตำบลบอน ร่วมจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 หลักสูตร "การทำหมอนรองคอจากผ้าขาวม้าฝ้ายทอมือ" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ