Hot News :

*** กิจกรรมBig Cleaning Day บริเวณสองข้างถนนทางเข้า​อบต.บอน​และบริเวณที่ทำการอบต.บอน

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสาวสุนทรา เคนบุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้มอบหมายให้นายรัชพงศ์ ปาณะพันธพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบอน พาทีมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ทำกิจกรรมBig Cleaning Day บริเวณทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลบอน และบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบอน

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ