องค์การบริหารส่วนตำบลบอน โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น "การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด/การทำกรอบรูป"

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 องค์การบรหารส่วนตำบลบอน ร่วมกันวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น "การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด/การทำกรอบรูป" ณ หมู่บ้านห่องขอน ต.บอน อ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ