*** องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ***

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบอน นำโดยนางสาวสุนทรา เคนบุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสำโรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ณ วัดบ้านบอน ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ