Hot News :

* โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2565 *

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2565 โดยมีท่านรุ่งโรจน์ กาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลฯ และคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอนเป็นวิทยากรโครงการฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 25 คน

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ