Hot News :

***วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565*** องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลบอน "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ประจำปี 2565

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ได้จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลบอน "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ประจำปี 2565 โดย นายรุ่งโรจน์ กาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอน เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบอน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ