คณะผู้บริหาร

นางสาวสุนทรา เคนบุปผา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
083-0382014

-ว่าง-

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-ว่าง-

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-ว่าง-

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ