รายงานการ รับ - จ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ รายงานการ รับ - จ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบอน ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ