รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ