ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง ๒๑๗๘ - ลำห้วยฮก หมู่ที่ ๔ บ้านห่องยูง

    องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง ๒๑๗๘ - ลำห้วยฮก หมู่ที่ ๔ บ้านห่องยูง ราคากลางในการก่อสร้าง ๗๒๑,๔๙๖.๖๘ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์)

Media

https://www.bon.go.th/purchase/cost-estimate/item/213-reservations

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ