ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านห่องขอน เส้นหมู่ ๖ บ้านห่องขอน-หมู่ ๔ บ้านห่องยูง

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านห่องขอน เส้นหมู่ 6 บ้านห่องขอน-หมู่ 4 บ้านห่องยูง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางในการก่อสร้าง 378,719.17 บาท

    

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ