ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๔๙-๓๒แยกถนนโยธา-บ้านน้ำเที่ยง บ้านหนองหัวงัว หมู่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๔๙-๓๒แยกถนนโยธา-บ้านน้ำเที่ยง บ้านหนองหัวงัว หมู่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ราคากลาง ๔,๔๗๔,๕๐๘.๓๗ บาท บัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลลำปางก่อสร้าง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)      ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.bon.go.th และ www.gprocurement.go.th

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ