ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๔๙-๔๑ สายบ้านบอน-บ้านโนนกาเล็น บ้านบอน หมู่ที่ ๑ ตำบลบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๔๙-๔๑ สายบ้านบอน-บ้านโนนกาเล็น บ้านบอน หมู่ที่ ๑ ตำบลบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๖,๐๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๕,๙๙๔,๒๙๕.๐๑ บาท บัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยพรกันทรารมย์ก่อสร้าง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)      ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.bon.go.th และ www.gprocurement.go.th

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ