ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง ๒๑๗๘ - ลำห้วยฮก หมู่ที่ ๔ บ้านห่องยูง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวง ๒๑๗๘ - ลำห้วยฮก หมู่ที่ ๔ บ้านห่องยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๗๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๗๒๑,๔๙๖.๖๘ บาท บัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเด่นไพศาลพาณิชย์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๙๙๙.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)      ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.bon.go.th และ www.gprocurement.go.th

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ