ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนโยธา - บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหัวงัว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนโยธา - บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหัวงัว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๑,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๒,๐๐๙,๔๐๔.๗๕ บาท บัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุลมณีคอนสตรัคชั่นเซอร์วิส โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)      ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.bon.go.th และ www.gprocurement.go.th

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบอน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ